درباره ما

من علیرضا رفیعی رئیس سایت رویال شاپ من دنبال این بودم تا محصولات انیمه ای و غیر انیمه ای اونم بیشتر با طرح دلخواه برای خودم پیدا کنم دیدم که خودم میتونم انجام بدم این شد که اودم یه فروشگاه زدم